Norzinco GmbH blir Harzer Zinkoxide GmbH

Från och med den 1 januari 2021 har vår partner Norzinco GmbH blivit Harzer Zinkoxide GmbH med nya ägare. Denna övergång bör inte påverka försörjningen av zinkoxid och produktionen av zinkoxid i befintlig anläggning i Tyskland. Om ni har några frågor, vänligen kontakta oss.

JRS – J.Rettenmaier & Söhne

Fr o m 2019-06-01 är vi också ansvariga för försäljningen i Danmark för JRS – J.Rettenmaier & Söhne, som är en tillverkare av cellulosafibrer av mycket hög kvalitet. Användningsområdena för dessa produkter är främst inom färg- och byggindustrin.

ECS 2019 i Nürnberg

Termidor kommer att delta i European Coatings Show 2019 i Nürnberg, Europas största mässa för färg, lim, byggkemikalier osv. Låt oss veta om du är intresserad av att träffa oss eller någon av våra partners.

Synthos S.A

Från och med 1:a augusti 2018 representerar Termidor också Synthos S.A. – på den nordiska marknaden. Det är en polsk tillverkare av dispersioner för ett stort antal applikationer – färg, bygg, lim, textil etc. De är även bakintegrerade då de själva tillverkar vissa monomerer. Produktion av dispersioner är en mindre del av hela Synthos gruppen.

Håll Sverige Rent

Vi är Vänföretag till ”Håll Sverige Rent”, vilket är en grundläggande aktivitet för en bättre miljö.