Ny information 2020-03-25

Regeringen i Indien stänger ned alla hamnar, flygplatser samt logistikföretag med omedelbar verkan. Detta medför t ex att Heubach inte kan skeppa organiska pigment från sin indiska fabrik. Berörda kunder är informerade om detta.

Ny information 2020-03-23

Vår italienska leverantör Sitra S.p.A meddelar att de deras produktion är klassad som samhällsnödvändig och omfattas inte av några restriktioner. Produktionen sker i normal omfattning.

Allmän information med anledning av Corona/ Covid-19 situationen

(Uppdaterad 2020-03-25)

Spridningen av Coronaviruset är dessvärre global och påverkar globala leveranskedjor. Tillgången av råvaror kan begränsas på grund av kortvariga nedstängningar av produktionsanläggningar, stora hamnar och även landsgränser.

Detta kommer att öka ledtiden och på detta sätt föreslår vi alla våra kunder att i förväg planera sina behov för att försöka minska problem eller förseningar med leveranser.

Tillsammans med våra leverantörer följer vi utvecklingen för att snabbt kunna reagera på förändringar.

Vi kommer att göra vårt yttersta för att minska möjliga förseningar.

Vi tackar för ert förtroende och ser fram emot fortsatt gott samarbete.

Välkommen till Termidor

Termidor är ett agentur- och distributörsföretag inom kemibranschen. Produkterna består i huvudsak av olika insatsråvaror till industrin. Företaget grundades 1990 och har sitt kontor i Nacka utanför Stockholm. Försäljningen sker huvudsakligen i Norden.

Våra kunder finns främst i följande branscher:

• Färg (målningsfärg och tryckfärg)
• Bygg/Betong & Asfalt
• Plast & Gummi
• Lim & Fogmassor
• Livsmedel & Läkemedel

Genom ett nära samarbete med välkända kemikalieproducenter i Europa och med logistikföretag har vi byggt upp ett väl fungerande lager och distributionsnät i Skandinavien där vi erbjuder olika kundanpassade lösningar.