Venator, ledande tillverkare av titandioxid köpte Sachtleben från Rockwood Holdings 2014.
Sachtleben bildades 2008 genom en sammanslagning av det tyska bolaget Sachtleben och finska Kemira Pigments.
Termidor säljer titandioxid för användning i läkemedel och livsmedel.
Kvaliteten för dessa applikationer är främst Hombitan AFDC.

Läs mer på » https://www.venatorcorp.com/