Byggkemi
Additiv (konsistensgivare, skumdämpare, damm- och krympreducerare, vät- och dispergeringsmedel)
Funktionella fyllnadsmedel (kalciumkarbonat, mica/glimmer, talk, dolomit, zeolit, baryt)
Bindemedel (dispersioner, primers)
Kulörta pigment
Pigmentpreparationer enligt RAL
Glassfärer
Hydroxyetyl- (HEC) och metylcellulosa (MC)
Cellulosafiber
Vaxemulsioner