CMMP är leverantör av olika mineraler. Bland de produkter som CMMP erbjuder finns bland annat järnglimmer Ironor och grov mica (glimmer).

Läs mer » www.cmmp.fr