Gummi
Zinkoxid
Funktionella fyllnadsmedel (kalciumkarbonat, mica/glimmer, talk, dolomit, zeolit, baryt)
Kulörta pigment och preparationer
Vaxemulsioner
Glassfärer