Livsmedel
Kalciumkarbonat och fälld kalciumkarbonat (PCC)
Titandioxid