Potters-gruppen är en världsledande producent av solida glassfärer.
Dessa produkter tillverkas av återvunnet glas.

De solida glaskulorna, Spheriglass, används i många applikationer
för att t ex förbättra reptålighet och slitstyrka.

Möjliga användningsområden är t ex målningsfärg, spackel, kitt & fogmassor,
övriga byggkemikalier, plast & gummi

Läs mer här » www.pottersbeads.com