Provençale är en av Europas största leverantörer av vit marmor i pulverform (andra namn: kalcit, kalciumkarbonat, allmänt även krita).
Provençale grundades 1933 och äger idag flera anläggningar i Europa – i södra Frankrike samt Spanien.

Kalciumkarbonat används i färg, plast, papper, lim, spackel, fogmassor och gummi.

Provençale erbjuder ett antal olika kvaliteter av kalciumkarbonat under varumärkena Mikhart, Criscal och Calatem.

Produkterna är också godkända för användning till livsmedel.

Läs mer här » www.provencale.com/