Spackel, Lim och Fogmassor
Additiv (förtjockare, vät- och dispergeringsmedel, skumdämpare)
Bindemedel (dispersioner och hartser)
Funktionella fyllnadsmedel (kalciumkarbonat, mica/glimmer, talk, dolomit, zeolit, baryt, fälld kalciumkarbonat (PCC))
Cellulosafiber
Hydroxyetyl- (HEC) och metylcellulosa (MC)
Glassfärer