Från Synthos S.A. kan vi erbjuda många olika vattenburna dispersioner, t ex styrenakrylater och akrylater, vinylacetater, polyvinylacetat och bindemedel för specialapplikationer.

Synthos produkter är avsedda för färg till olika typer av substrat t ex trä, plast, metall och mineraliska underlag.  Att nämnas också frys/tö stabila kvaliteter, cementkompatibla varianter, produkter för lim, spackel , textil m m. Varumärken är Osacryl och Synexil. I sortimentet finns även akrylat-förtjockare.
Läs mer här » www.synthosspecialties.com