AB Termidor har erhållit EcoVadis silvermedalj i februari 2022.
Resultatet på 64p gör att AB Termidor placerar sig på topp 4% av alla företag inom samma kategori.

EcoVadis är det ledande utvärderingssystemet som väger in aspekter som miljö, arbetsförhållanden, affärsansvar och etik samt hållbara upphandlingar. EcoVadis utvärderar årligen mer än 90 000 företag i över 160 länder.

Läs mer

Länk till AB Termidors Sustainability Performance Overview.