Från och med den 1 januari 2021 har vår partner Norzinco GmbH blivit Harzer Zinkoxide GmbH med nya ägare. Denna övergång bör inte påverka försörjningen av zinkoxid och produktionen av zinkoxid i befintlig anläggning i Tyskland. Om ni har några frågor, vänligen kontakta oss.