Toyal Europe

Från och med 1:a maj 2017 representerar Termidor också Toyo Aluminium – Toyal Europe – på den nordiska marknaden. De är troligtvis världens största producent av aluminiumpastor, främst till industrifärger. De tillverkar även aluminiumpulver, som sedan förädlas vidare. De har tillverkning i Frankrike förutom Japan m fl länder.