Termidor

Termidor är ett agentur- och distributörsföretag inom kemibranschen. Produkterna består i huvudsak av olika insatsråvaror till industrin. Företaget grundades 1990 och har sitt kontor i Nacka utanför Stockholm. Försäljningen sker huvudsakligen i Norden.

Våra kunder finns främst i följande branscher:

• Färg (målningsfärg och tryckfärg)
• Bygg/Betong & Asfalt
• Plast & Gummi
• Lim & Fogmassor
• Livsmedel & Läkemedel

Genom ett nära samarbete med välkända kemikalieproducenter i Europa och med logistikföretag har vi byggt upp ett väl fungerande lager och distributionsnät i Skandinavien där vi erbjuder olika kundanpassade lösningar.

Miljöpolicy

Miljöpolicyn är grunden för miljöarbetet inom Termidor.
Den skall vara en sammanfattning för vår strävan och våra ambitioner att ständigt förbättra oss inom miljöområdet.

Vår målsättning skall vara att:

• värna om den yttre miljön genom att alltid låta miljömedvetandet vara högt prioriterat och med en strategi för långsiktig hållbar utveckling.

• verka för att våra kunder använder råvaror med så liten miljöpåverkan som möjligt.

• genom utbildning av personal, höja kunskapen och engagemanget på miljöområdet.

• föra diskussioner med partners i vår verksamhet för miljöarbetets fortsatta utveckling.

• representera huvudmän/producenter som
a) är certifierade enligt ISO 14001 eller EMAS eller
b) arbetar med att bli godkända enligt ISO 14001 eller EMAS eller
c) är organiserade och arbetar enligt riktlinjer liknande ISO 14001 eller EMAS

AB Termidor är anslutna till REPA-registret.

img_L_logo_repa_208

Logistik

Genom ett nära samarbete med både kemikalieproducenter och logistikföretag har Termidor byggt upp ett väl fungerande lagersystem och distributionsnät i Skandinavien.

Förutom direkttransport till kund har Termidor tre lager i Sverige. De är placerade i Helsingborg, Falkenberg och Norrköping. Förutom dessa tre lager har Termidor konsignationslager hos ett tiotal kunder. Placeringen av våra lager gör att vi kan erbjuda våra kunder både snabba och kostnadseffektiva leveranser.

Transporterna sker med antingen bil, båt och järnväg. Genom att vi använder oss av många olika transportsystem har vi möjlighet att möta kundens krav på flexibilitet samtidigt som vi kan hålla transportkostnaderna nere.

Vas_169

Ulla_113
Ulla Westlund (VD)

Tweety

Peter_094
Peter Börjesson (Säljare)

EvaNabseth
Eva Nabseth (Säljare)

Lena-510
Lena Kronqvist (Kundservice)

Entre_190


Jenny Larsson (Kundservice)

AnnetteMolin_510
Annette Molin (Kundservice)

3-vaser_052

Ylva-förminskad
Ylva Kärrfelt (Säljare)

Peter-förminskad
Peter Weissenborn (Säljare)