Projektbeskrivning

reichhold_logo
Från Reichhold kan vi erbjuda alkydemulsioner (Beckosol AQ) för olika applikationer som rostskydds-, utomhus- och snickerifärger. De är även kända för sitt sortiment av ”Non-Isocyanate Resin Systems” (Aroflint) samt epoxihartser och härdare (Epotuf). Dessa används till många olika industrifärgsapplikationer.
De har också ett stort antal andra bindemedel (polyestrar Aroplaz, vattenblandbara alkyder Kelsol, för pulverfärg Fine-Clad).

Läs mer här » www.reichhold.com