Läkemedel och Kosmetika
Titandioxid
Talk, kalciumkarbonat och fälld kalciumkarbonat (PCC)
Hypromellose (HPMC)