SIL Lackfabrik är en producent av transparenta järnoxid pastor för både lösningsmedel och vattenburna produkter.

Läs mer» www.sil-lackfabrik.de