Vi är Vänföretag till ”Håll Sverige Rent”,
vilket är en grundläggande aktivitet för en bättre miljö.