I samarbete med vår partner euroMinerals GmbH kommer vi från och med nu att kunna erbjuda både obehandlade och ytbehandlade typer av fälld kalciumkarbonat.

Fälld kalciumkarbonat används vid tillverkning av bl.a. fogmassor, lim, färg, plast, gummi osv. Huvudskillnad mot standard kalciumkarbonat (eng. GCC) är

homogenitet i partikelform och partikelstorlek vilken ger ökad vithet och ljushet till slutprodukterna.
Kontakta oss gärna för mer info.